Proboszcz:
ks. Marian Gawinek, KHW, ur. 1952 (Żarnowiec), wyśw. 1980, mian. 2004

Wikariusz:
ks. Arkadiusz Pasoń, mgr lic. teol., ur. 1982 (Czarnca), wyśw. 2007, mian 2023

Rezydent:
ks. Tadeusz Jakubek, ur. 1954 (Skała), wyśw. 1980, mian. 2020

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt