Chrzest

Chrzest dziecka powinien odbyć się w kościele parafialnym w najbliższych miesiącach po urodzeniu. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka.

Prosząc o sakrament chrztu powinni przedłożyć w kancelarii parafialnej (zgodnie z Prawem Kościelnym) następujące dokumenty:

  1. wyciąg aktu urodzenia dziecka z U.S.C.;
  2. zaświadczenia, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi, wydane przez Proboszcza chrzestnych;
  3. na chrzest poza parafią potrzebne jest zezwolenie parafii rodziców dziecka.
I Komunia Święta

Do sakramentu I Komunii świętej przystępują dzieci klas III szkoły podstawowej lub starsze. Przygotowującym jest katecheta w szkole, kapłan w parafii, ale także rodzice.
Minimalne wymagania stawiane przed dziećmi oraz ich rodzicami:
1. Obecność regularna na katechezie w szkole
2. Znajomość katechizmu i materiału zgodnie z programem nauczania w zakresie klasy III
3. Obecność na Mszy świętej niedzielnej i świątecznej
4. Rodzice dzieci zobowiązani są do udziału w katechezach i spotkaniach modlitewnych organizowanych przed odpowiedzialnego za ich przygotowanie.
5. Akt Chrztu Świętego ( dla chrzczonych poza parafią, gdzie przyjmowany jest sakrament I Komunii Świętej)

Bierzmowanie

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania oraz wypełniając przepisy Prawa Kanonicznego zawarte w normach ogólnych, jak i zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski w Diecezji Kieleckiej obowiązują następujące normy:
1. Do Sakramentu Bierzmowania przystępują uczniowie ósmej klasy Szkoły Podstawowej.
2. Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania kandydata.
3. Kandydat jest zobowiązany do uczestnictwa w lekcjach religii, spotkaniach w kościele i grupie, a także Mszach Świętych i nabożeństwach wyznaczonych przez odpowiedzialnych za przygotowanie do sakramentu.

Sakrament Małżeństwa

Małżeństwo sakramentalne powinno być zawierane w kościele parafialnym narzeczonej lub narzeczonego.

Narzeczeni powinni osobiście stawić się w kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przez planowanym ślubem oraz złożyć dokumenty wymagane przez Prawo Kanoniczne:

  1. świadectwo chrztu św. ( z aktualną datą) i bierzmowania;
  2. świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej;
  3. dokumenty z U.S.C.;
  4. pozwolenie ks. Proboszcza jeśli narzeczeni nie należą do parafii w której zawierany jest sakrament.
Pogrzeby

Katolicki pogrzeb przysługuje ludziom wierzącym i praktykującym. Zgodnie z prawem Kościelnym powinien odbyć się w parafii zamieszkania zmarłego.

Przed pogrzebem w kancelarii należy przedłożyć:

  1. zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych przez zmarłego (sakrament pojednania oraz namaszczenia chorych);
  2. akt zgonu z U.S.C., oraz kartę zgonu;
  3. pozwolenie z parafii macierzystej, jeżeli pogrzeb ma się odbyć poza parafią.

 

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt