XV Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie – XV Niedziela Zwykła 15.07.2024 Wspomnienie obowiązkowe Św. Bonawentury 16.07.2014 Wspomnienie obowiązkowe NMP z Góry Karmel 20.07.2024 W naszej wspólnocie parafialnej [...]

Grupa parafialna

LEGION MARYI  Legion Maryi – Katolicki Ruch Apostolstwa Świeckich działający pod przewodnictwem duchowym kapłanów. Powstał 7-ego września w 1921r. W Dublinie stolicy Irlandii. Założycielem [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt