0

Duszpasterze

Proboszcz: ks. Marian Gawinek, KHW, ur. 1952 (Żarnowiec), wyśw. 1980, mian. 2004 Wikariusz: ks. Arkadiusz Pasoń, mgr lic. teol., ur. 1982 (Czarnca), wyśw. 2007, mian 2023 Rezydent: ks. Tadeusz [...]

page 1 of 2
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt